Perspektiv som gör skillnad – NPF, spel och spelfullhet

Föreläsare är leg. psykolog Michael Hjerth

en av Sveriges mest erfarna utbildare och konsulter i lösningsfokus.
Torsdag 20/1 18.00-21.00 via Zoom

Läs mer här som en word-fil eller som pdf-fil.