Psykeveckan 2022

Att bryta ensamheten

Årets föreläsare berättade om hur de själva tagit sig ur ensamhet och utanförskap och/ eller vilken hjälp som finns att få.

 

Ungdomsmottagningen ”Vilken hjälp finns det när barn mår dåligt?”

 

JOSIP PAVIC ”Den fysiska hälsa du vill ha i framtiden, sår du idag.”
ULLAKARIN NYBERG ”Fakta och myter om självmord.”

 

Panelsamtal om att bryta ensamheten.

ERICA C. LANG ”Matte är inte ensam längre.”

Attentions bokbord.

 

         

 

 

 

ATTENTION VÄSTERNORRLAND BJÖD IN TILL      

   GRATIS  FÖRELÄSNINGSDAG 

             MED ERIC DONELL OCH JULIA ANDERSSON 

 

PARKSKOLANS AULA 

2022-11-02 

 

 

Föreläsare Eric Donell 

ANPASSNINGAR I SKOLAN 

Eric Donell har de senaste 20 åren utbildat tiotusentals inom NPF, främst personal inom förskola, skola, myndighet och vård- och omsorg, men även 750 föräldrar varje år i föräldrautbildning om adhd och trotshantering. 

Eric är sjuksköterska på BUP och neuropsykiatriska mottagningen för vuxna samt programledare för YouTubekanalen ”Livet med NPF” och vice ordförande för Riksförbundet Attention. 

INNEHÅLL 

Skollagen kräver extra anpassningar i skolan. Många av dem som behöver det uppfyller en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) som adhd, autism och Tourette, men inte förrän hösten 2021 kom NPF in på lärarprogrammen. Och vad är egentligen anpassningar i skolan? Handlar det om att ändra klassrumsmiljön eller om anpassning av undervisningen? Hur är det med rasterna? Lunchen? Vägen till och från skolan? Och hur ska man tänka och göra med elever som inte har fått en diagnos, men som kanske skulle uppfylla en. Det ska väl inte spela någon roll, eller? Och vad gör man när en elev slutar att gå till skolan? Och var kommer BUP in i bilden?
Svaren på dessa frågor och många fler ges i föreläsningen “Anpassningar i skolan”.

http://youtube.com/LivetmedNPF 

 

 

 

Föreläsare Julia Andersson  

 SPRÅKLIG SÅRBARHET 

Julia Andersson är skollogoped med vidareutbildning i specialpedagogik. Hon arbetar klassrumsbaserat och direkt med elever på en F-6 skola och arbetar i en klass för elever med autism som tidigare haft en problematisk skolfrånvaro. Utöver sitt arbete i skolan håller hon kurser, handleder och föreläser om språkstörning, tecken som stöd och språkstimulerande strategier.  

 

INNEHÅLL 

Språkliga svårigheter förekommer vid olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det kan handla om elever med autism, ADHD, språkstörning, dyslexi men även elever i socioekonomisk utsatthet och andraspråksinlärare som inte får rätt stöd och anpassningar hamnar i språklig sårbarhet.  

Skolspråket i alla ämnen ställer andra krav på den språkliga förmågan jämfört med vardagsspråket både vad gäller begrepp men också med långa, komplexa meningar och textmängder.  

Julia går igenom konsekvenser i klassrummet och ger konkreta tips när det gäller anpassning och särskilt stöd för elevgruppen med NPF i språklig sårbarhet. 

Åhörarkopior Språkliga svårigheter och språkligsårbarhet i skolan Julia Andersson