Företags hemsidor

Left is Right Deras vision är att förändra svenska arbetsgivares syn på begreppet ”kompetens”. De frågar inte efter CV när de rekryterar. De vill prata med den som söker för att förstå hur hen kan bidra i deras företags utveckling och vilken utveckling de kan erbjuda.
IVK – Individuell Växtkraft IVK:s strategi är inriktad på att hjälpa människor att komma vidare, oavsett vilken bakgrund man haft eller vilka andra stenar man burit med i sitt bagage. IVK:s motto har varit att Se Hela Människan!
Iris Hadar Iris Hadar utvecklar och erbjuder tjänster som skapar möjligheter att frigöra människors fulla kapacitet. Inom vårt samlade erbjudande av tjänster gör vi analyser, kompenserar funktionsnedsättningar, utbildar och matchar samt coachar till arbete.
Misa Misa vänder sig till personer som har en önskan om att få arbeta och har svårigheter att på egen hand ta sig fram i arbetslivet.
Beautiful brains Hos oss arbetar man inte pga. att man har Aspergers syndrom, utan tack vare.