Attention lanserar Digital NPF-utbildning riktad till socialtjänsten

Vi vet att många familjer som kommer i kontakt med socialtjänsten har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Vi vet också att det finns en bristande kunskap om NPF inom socialtjänsten och att arbetsgivarna sällan erbjuder sina medarbetare utbildning inom detta område.
Detta vill vi förändra på och erbjuder därför Sveriges alla socialtjänster vår digitala kurs ”I mötet med familjer med NPF”. Syftet med kursen är att ge ökad kunskap om NPF, ökad förståelse och bättre förutsättningar i mötet med familjer med NPF.
– I projektet Familjelyftet har vi mött massa kunskapstörstande socialsekreterare som själva säger att de behöver mer kunskap för att kunna vara det stöd som familjerna behöver, säger Elisabeth Sundström Graversen, projektledare för Familjelyftet och kanslichef för Riksförbundet Attention.
För att upptäcka begränsningarna som personer med NPF kan ha, så behöver vi ta på oss rätt glasögon och skapa en tillgänglig miljö för att säkra att personer med NPF inte får sämre stöd än andra. I deras fall handlar det inte om rullstolsramper, utan om bemötande.
Kursen kostar 250 kr/ år och användare och ni beställer den genom att fylla i era uppgifter via: attention.se/soc

Mässerbjudande och tävling

Om du beställer utbildningen på plats på socionomdagarna eller socialchefsdagarna får du 10% rabatt. Besök Attentions monter för att få rabattkod. Vid montern kan du också delta i vår tävling där du kan vinna vårt fina paket som gör ditt socialkontor mer tillgängligt.
Länk till anmälan attention.se/soc
Kan vara en svartvit bild av 3 personer, personer som sitter och inomhus