Styrelsen

Det här är vi inom styrelsen för Attention Örnsköldsvik 2016-2017.

Einar Härdin

Ordförande 2016


Om ADD, ADHD och Asperger.

Anette Edler

Vice ordf. 2016-2017


Om ADD, ADHD, Asperger och autism.

Marielle Sjölund

Sekreterare 2016-2017


Kristina Isberg

Kassör 2017


Om Språkstörning och dyslexi.

Pernilla Grundström

Ledamor 2016-2017

Kicki Edlund J-son

Ledamot 2016-2017

Frida Dahlgren

Ledamot 2016-2017

Sandra Hörnlund

Ledamot 2016-2017

Carolina Sondell

Ledamot 2016-2017

Tony Jonsson

Ledamot 2016-2017

Caroline Kempe

Revisor, sammank. 2016

Pär Andersson

Revisor 2016

Joel Eriksson

Revisorsuppleant 2016