Styrelsen

Det här är vi inom styrelsen för Attention Örnsköldsvik 2018-2020

Einar Härdin

Ordförande


Om ADD, ADHD och Asperger.

Pernilla Grundström

Vice ordf.


Om ADD, ADHD, Asperger och autism.

Marielle Sjölund

Sekreterare


Kristina Isberg

Kassör


Om Språkstörning och dyslexi.

Moa Högberg

Ledamot

Berit Gimbersson

Ledamot

Lars Björklund

Webbansvarig/Ledamot

Magnus Ölund

Ledamot

Caroline Kempe

Sammankallande Revisor

Pär Andersson

Revisor

Joel Eriksson

Revisorsuppleant