Styrelsen

Det här är vi inom styrelsen för Attention Örnsköldsvik 2016-2018

Einar Härdin

Ordförande 2018


Om ADD, ADHD och Asperger.

Anette Edler

Vice ordf. 2016-2018


Om ADD, ADHD, Asperger och autism.

Marielle Sjölund

Sekreterare 2016-2018


Kristina Isberg

Kassör 2018


Om Språkstörning och dyslexi.

Pernilla Grundström

Ledamor 2016-2018

Kicki Edlund J-son

Ledamot 2016-2018

Frida Dahlgren

Ledamot 2016-2018

Lars Björklund

Ledamot 2016-2018

Caroline Kempe

Ledamot 2016-2018

Pär Andersson

Revisor 2018

Joel Eriksson

Revisorsuppleant 2018