Så blir du medlem

Genom att bli medlem stödjer du vårt arbete med att förbättra livssituationen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras anhöriga.
Bli medlem här så skickas du vidare till Attention Riks hemsida.

Lokalförening

Riksförbundet för ett centralt medlemsregister och det är dit du skall vända dig för att bli medlem. Kom ihåg att välja lokalförening.

Antingen stödjer du vår förening via din medlemsavgift eller så väljer du att också arbeta aktivt inom föreningen. Vi är tacksamma för ditt medlemskap oberoende av vad du väljer! Vi behöver fler som kan arbeta aktivt! Ju fler vi blir desto mer kan vi åstadkomma tillsammans!

Enskilda som kan bli medlemmar är:

  • Familjer med barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (DAMP, ADHD, dyslexi, Tourettes syndrom, Aspergers syndrom och närliggande funktionsnedsättningar).
  • Vuxna med egen funktionsnedsättning enligt ovan. Närstående till personer med funktionsnedsättning. Yrkesverksamma inom området.
  • Personer som är intresserade av, och har empati för, våra frågor.

Attention Örnsköldsvik

Varför ska jag bli stödmedlem?

Det finns ett stort behov av att vi tillsammans arbetar för att kunna skapa rimliga livsvillkor för barn, ungdomar, vuxna och äldre med NPF. Genom att bli stödmedlem medverkar du till en öppenhet för samarbete. Ett gott bemötande och respekt för individen betyder oerhört mycket oavsett ålder!.

Stödmedlem erhåller:

Attention som samarbetspartner där vi tillhandahåller en samlad kompetens inom området NPF. Ofta har t.ex. skola och föräldrar olika syn på hur det är eller vad som behövs. Kontinuerlig information 5 gånger per år via Riksförbundet Attentions medlemstidning.

Du som stödmedlem behövs! Tack på förhand för ditt stöd!

En större förståelse som hjälper dig i ditt bemötande av dina kunder/klienter/anställda till en mycket blygsam årskostnad (ca en arbetstimme per år)!  Med större kunskap kommer du att kunna utveckla din verksamhet till fördel för alla.

Kunskap gör skillnad!

Medlemsavgiften är 240 kronor för huvudmedlem, därefter 60 kronor per familjemedlem. Stödorganisationer betalar 400 kronor.

Tänk på att ange alla familjemedlemmar, förbundet får stadsbidrag utifrån detta! Huvudmedlemmar och familjemedlemmar omfattas av en olycksfallsförsäkring vid deltagande i våra aktiviteter. Försäkringen har tecknats av Riksförbundet Attention via HSO. Om du anmäler dig som huvudmedlem och övriga i familjen inte är registrerade familjemedlemmar så omfattas de alltså inte av försäkringen!