Länkar

Här hittar du användbara länkar till olika hemsidor. Har du tips på någon som skulle passa här? Skicka ett meddelande på Kontaktformuläret.
Privata och bloggar
Medlemmar/Länk Beskrivning
Jennys blogg Här på Attentions hemsida har Jenny sin egen blogg om man får säga det så. När helst hon har något att förmedla lägger vi givetvis upp det här och även en notis på Facebooksidan.
Victorias ADHD-npf-blogg Malplacerad innan jag fick min ADHD-diagnos 2008. Tar mitt liv tillbaka bit för bit och har börjat leva igen. Det hade inte varit möjligt utan kunskap. Det är därför jag fortsätter att blogga i ämnet – för att hjälpa andra.
Tankar utan avbrott "Tankar utan avbrott" handlar om mina funderingar om att leva ett liv med neuropsykiatriska funktionshinder. Egentligen är inte funktionshinder är ett rättvist namn, utan jag anser att det viktigaste problemet är samhällets bristande förmåga att förstå att vi är olika. Jag är bara inte som du. Tänk om du skulle vara tvungen att vara som jag? Då hade inte ditt liv varit så lätt heller.
Föreningar
Förening/Länk Beskrivning
IOGT-NTO IOGT-NTO arbetar för en effektiv alkohol- och narkotikapolitik. Enkelt uttryckt en politik som leder till minskat våld, minskat missbruk och färre barn i beroendemiljöer. Du som delar vår syn på alla människors lika värde och vill leva helnyktert är välkommen som medlem.
Amnesty Amnesty använder FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som den självklara utgångspunkten för sin verksamhet. Deras arbete handlar om att långsiktigt förbättra människors villkor och samtidigt hjälpa dem som drabbas här och nu.
Insolvens Insolvens är en förening som vänder sig till dig som är överskuldsatt eller till dig som sympatiserar med de svårigheter överskuldsatta möter i sin vardag.
Resurs Resurs är ett nätverk för människor från hela landet med olika bakgrund, både de som själva drabbats av sjukdom och de som kommer i kontakt med sjukdom och utsatthet i sitt arbete eller som anhöriga.
Attention Riks Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, språkstörningar och OCD.
Riksföreningen Autism Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.
RSMH RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.
BRIS BRIS är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bistår barn som far illa. FN:s konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet.
Erikshjälpen Erikshjälpen vill, med barnens drömmar som drivkraft och verktyg, vara med och förändra världen. Genom stöd till utbildning, försörjning samt hälso- och sjukvård hjälper vi barn och unga runt om i världen att våga drömma om framtiden.
UNICEF UNICEF, FN:s barnfond, kämpar för barns rättigheter och arbetar på uppdrag av FN för att förverkliga barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund kämpar de i över 190 länder och territorier för alla barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande.
Svenska kyrkan Svenska kyrkan erbjuder gemenskap och stöd i glädje och sorg, i vardag och högtid. Som medlem i Svenska kyrkan stöttar du arbetet i den lokala församlingen: arbetet med barn, ungdomar och äldre, körer och soppkök, sjukhuskyrkan, familjerådgivning, jourhavande präster, mötesplatser och aktiviteter för ensamma och hemlösa.
Röda korset Röda Korset är en världsomspännande organisation som arbetar med humanitärt hjälparbete. Vårt mål är att förhindra och lindra mänskligt lidande, oavsett vem det drabbar och hur det än uppstår.
Rädda barnen Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och i åtta regioner runt om i världen. Med Barnkonventionen som grund arbetar de för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.
Dyslexiförbundet FMLS Dyslexiförbundet FMLS är en riksomfattande intresseorganisation för dem som har läs-, skriv- eller räknesvårigheter.
Riksföreningen ANANKE Svenska OCD-förbundet Ananke är en rikstäckande ideell förening som stödjer människor med tvångssyndrom (OCD) och närliggande diagnoser som Tourettes syndrom, trichotillomani (tvångsmässigt håravryckande) och dysmorfofobi (BDD) och deras anhöriga.
Autismforum Ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.
Självhjälp på vägen Självhjälp på vägen är en hemsida som tagits fram i samarbete mellan Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken vid Akademiska sjukhuset och medlemmar i Attention i Uppsala. Bättre förståelse och kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ser vi som den bästa grunden för självhjälp, vård och stöd.
Snorkel På den här sidan kan du läsa om vad nedstämdhet och oro är, hur det kan kännas och du får också tips på vad man kan göra om man mår dåligt.
Allt om skolan Allt om skolan är en portal där familjer med äldre barn, 7-16 år, hittar hjälp, råd och tips om allt som rör barnens skolgång och grundskolan.
ADHD-info Texterna på den här sidan är framtagna av Agneta Hellström. Hon är beteendevetare med lång erfarenhet av att sprida kunskap om och utveckla stödinsatser till barn och ungdomar med ADHD och deras familjer. Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Organiserade Aspergare är en förening av och för aspergare och andra högfungerande autister. I Härnösand finns avdelningen för OA i Västernorrlands län. Kontaktperson är Johannes Sandquist Skicka e-post Organiserade aspergare finns också i Örnsköldsvik. Kontaktperson är Suzanne Apelqvist Skicka e-post RSMH arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.
Företag
Företag/Länk Beskrivning
Left is Right Deras vision är att förändra svenska arbetsgivares syn på begreppet ”kompetens”. De frågar inte efter CV när de rekryterar. De vill prata med den som söker för att förstå hur hen kan bidra i deras företags utveckling och vilken utveckling de kan erbjuda.
IVK - Individuell Växtkraft IVK:s strategi är inriktad på att hjälpa människor att komma vidare, oavsett vilken bakgrund man haft eller vilka andra stenar man burit med i sitt bagage. IVK:s motto har varit att Se Hela Människan!
Iris Hadar Iris Hadar utvecklar och erbjuder tjänster som skapar möjligheter att frigöra människors fulla kapacitet. Inom vårt samlade erbjudande av tjänster gör vi analyser, kompenserar funktionsnedsättningar, utbildar och matchar samt coachar till arbete.
Misa Misa vänder sig till personer som har en önskan om att få arbeta och har svårigheter att på egen hand ta sig fram i arbetslivet.
Beautiful brains Hos oss arbetar man inte pga. att man har Aspergers syndrom, utan tack vare.
Media
Datum Ämne Media  Länk
2016-12-05 Årets psykevecka drog fulla hus allehanda.se Läs mer här
2016-10-18 "Mer problem än tidigare med ADHD" allehanda.se Läs mer här
2015-11-22 Attention fixar gratis föreställning webben7.se Läs mer här
2015-10-17 Attentions nya skolkampanj - Eleven är inte problemet allehanda|se Läs mer här
2014-10-27 Föreläsningsdag om språkstörningar allehanda|se Läs mer här
2014-04-22 Attentin värnar om barns rätt till stöd allehanda|se Läs mer här
2013-11-06 Corrodeds Fredrik Westin berättade på psykeveckan om sonens diagnoser allehanda|se Lär mer här
2013-11-01 Psykeveckan med modigt tema webben7.se Läs mer här
2013-10-21 Kristik mot vuxenpsyk allehanda|se Läs mer här
2013-10-09 Drogtester allehanda|se  Läs mer här
2013-10-09 Patientens bästa allehanda|se Läs mer här
2013-01-25 Handikappersättning svt  Läs mer här
2009-11-16 Helena 45 fick diagnosen ADHD allehanda|se Läs mer här
2009-01-23 Det Svarta fårets berättelse allehanda | se Läs mer här
2007-02-05 Attention för kunskap - mot fördomar allehanda|se Läs mer här
Myndigheter
Myndighet/Länk Beskrivning
  Örnsköldsviks kommun
Lokalkoll Vi är en arbetsplats inom Mångkraft i örnsköldsvik. Vi samlar in och redigerar information om kommande aktiviteter i vår stad örnsköldsvik och i vår kommun och göra detta i en tydlig o förenklad form. Vi skriver också artiklar om sådant som intresserar oss, vi går ut och gör reportage, bok/film recensioner mm.
Samtalsbyrån Om du är i åldern 16-30 år och känner att du vill ha någon att prata med och anförtro dig åt är du välkommen att ta kontakt med samtalsbyrån för unga vuxna i Örnsköldsvik. De som jobbar på samtalsbyrån är utbildade socionomer. De har tystnadsplikt och för inga journaler. Besöken är helt kostnadsfria.
   
  Hela landet
Patientnämnden Etiska nämnden Nämnden ska stödja och hjälpa patienter inom den hälso- och sjukvård samt den tandvård som enligt lag bedrivs av landstinget eller enligt avtal med landstinget.
Länsstyrelsen Länsstyrelsen är en statlig tillsynsmyndighet och de fungerar som en länk mellan människor och kommuner. De har kunskap om vilka rättigheter och skyldigheter som du har gentemot kommunen och vice versa och kan leda dig i rätt riktning när det uppstår tvister.
JO - Justitieombudsmännen Riksdagens ombudsmän har till uppgift att utreda klagomål från allmänheten. Genom inspektioner och undersökningar kontrollerar de att myndigheter följer de lagar som gäller.
Socialstyrelsen Observera: Den 1 juni 2013 övergick Socialstyrelsens verksamheter inom tillsyn och vissa tillstånd till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Socialstyrelsen fortsätter att arbeta för en god hälsa, vård och omsorg genom att styra med regler, kunskap och statsbidrag.
IVO - Inspektionen för Vård och Omsorg Från och med den 1 juni 2013 är IVO tillsynsmyndig för hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). De arbetar för medborgarnas bästa och värnar om hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg.
Barnombudsmannen Barnombudsmannen har möjlighet att uppmana enskilda myndigheter, kommuner och landsting att lämna uppgifter om vad de gör för att leva upp till barnkonventionen i den egna verksamheten. Dessutom har Barnombudsmannen möjlighet att kalla till sig myndigheter, kommuner och landsting för överläggningar.
Allmänna Reklamationsnämnden Allmänna reklamationsnämnden prövar tvister som rör köp av varor och tjänster av olika slag. Tvisten ska vara mellan en konsument och företag, alltså inte mellan privatpersoner och inte heller mellan företag.
Arbetsmiljöverket Arbetsmiljöverket har i uppdrag att se till att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningar följs samt till viss del tobakslagen och Miljöbalken när det gäller frågor om genteknik och bekämpningsmedel. Deras mål är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön.
Brottsoffermyndigheten Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att arbeta för att främja alla brottsoffers rättigheter samt uppmärksamma deras behov och intressen. Om den som begått brott saknar förmåga att betala skadestånd och om det inte finns någon försäkring för skadorna, kan offret ha rätt till brottsskadeersättning av statliga medel.
Datainspektionen Datainspektionen är en myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet.
Diskrimineringsombudsmannen Diskrimineringsombudsmannen arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
KO - Konsumentverket
  • granskar reklam och ser till att den inte lurar dig.
  • kontrollerar avtal som företag använder, så att du inte blir orättvist behandlad.
  • jobbar för att varor och tjänster ska vara säkra.
  • arbetar för att personer med funktionshinder ska ha samma möjligheter som alla andra konsumenter.
  • hjälper konsumenter att få ekonomin att gå ihop.
  • utbildar kommunernas konsumentvägledare, samhällsvägledare och budget- och skuldrådgivare.
  • vänder oss särskilt till ungdomar för att de ska bli kunniga konsumenter.
  • ger råd och stöd när du handlar från andra länder inom EU.
  • informerar om viktiga konsumentfrågor på vår webbplats.
Polisen Polisen arbetar både med att förebygga brott och ingripa när det pågår. Du kan göra anmälan av stöld eller förlust direkt på webbplatsen.
Advokatsamfundet Alla advokater måste följa god advokatsed. Om du anser att din advokat har brutit mot god advokatsed kan du göra en anmälan till Advokatsamfundets disciplinnämnd. Du kan också söka efter en advokat nära dig på deras webbplats.
Ungdomsstyrelsen Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd. Vi har också i uppdrag att fördela statsbidrag till integrations-, jämställdhets-, folkrörelseorganisationer och projekt. Det är regeringen som bestämmer vad Ungdomsstyrelsen har för uppgift och det beskrivs i instruktionen, i regleringsbrevet och i särskilda uppdrag.
Hjälpmedelsinstitutet Hjälpmedelsinstitutet utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Ägare är staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Genom kommunikation och utbildningar sprider de kunskap och de stödjer även företag och organisationer att utveckla idéer om nya hjälpmedel.
Skolverket Skolverket sätter ramar och riktlinjer för hur utbildningen ska bedrivas och bedömas med hjälp av kursplaner och ämnesplaner, kunskapskrav och prov samt allmänna råd.
Läkemedelsverket Läkemedelsverket ansvarar för godkännande och kontroll av läkemedel, naturläkemedel och utövar tillsyn över medicintekniska produkter. Deras uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt.
Mina vårdkontakter Med e-tjänsten Mina vårdkontakter kan du kontakta din mottagning när det passar dig och du får svar inom några dagar. Allt du behöver är ett personligt användarkonto. Du kan boka tid, avboka- och omboka tid, förnya recept och snart även beställa journalkopia.
Sjukvårdsrådgivning 1177 erbjuder råd om vård dygnet runt på webb och telefon, dygnet runt över hela Sverige. Bakom 1177 står den svenska sjukvården genom alla landsting och regioner i samverkan.
Specialpedagoiska Skolmyndigheten SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag.
NPF
Företag/Länk Beskrivning
Riksförbundet Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) beror på hur hjärnan arbetar och fungerar.