Månadens händelser

Livslinjen

2018-08-04

Livslinjen

- en cirkel för dig som är anhörig till

någon som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.


Under de gångna åren har vi i Attention erbjudit medlemmar att få gå en cirkel som heter Livslinjen och riktar sig till dig som är anhörig till någon som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF.

Det spelar ingen roll om du har barn med NPF eller vuxna anhöriga med NPF.

Alla är välkomna!


Vi kommer att träffas åtta gånger under hösten (och åtta träffar under våren om gruppen så önskar) för att samtala om hur vår vardag ser ut,

lära oss nya strategier,

Hitta verktyg för vardagen och dela med oss av våra egna tips och råd.


De som tidigare gått cirkeln har upplevt det otroligt positivt att få träffa andra vuxna i liknande situation

och att man i gruppen förstår varandra på en helt annan nivå än de personer som man kanske möter i samhället.

Cirkeln har fått vara en ventil för många för att orka vidare men samtidigt gett en injektion av kraft och tips och nya idéer.


Nu tänkte vi starta en ny cirkel för hösten med start onsdag kväll

den 12 september och kommer att erbjuda kursen 8 onsdagskvällar under hösten.


Tag chansen du också!

Anmäl dig senast den 29 augusti 2018 till:


Anette Edler: tjejen31@hotmail.com <---- Tryck här för anmäla er

Intresset var stort för förra cirkeln så först till kvarn får plats!

Varmt välkommen!