Välkommen

Vi finns här för dig!

och vi arbetar tillsammans för att underlätta vardagen för personer med NPF och öka förståelsen i samhället för denna funktionshinder.

D essutom hjälper vi till med att sprida kunskap, informera om nya rön och hjälpmedel samt annan verksamhet som berör ämnet. Viktigt är också att ha trevligt tillsammans och se de positiva sidorna av funktionsnedsättningen, funktionstillgångarna. Vi ska finnas till både för barn och ungdomar, vuxna med egen funktionsnedsättning, samt yrkesverksamma inom området. Vi arbetar ideellt och hoppas på din hjälp.Bli medlem

Genom att bli medlem stödjer du vårt arbete med att förbättra livssituationen för personer med NPF.

Litteratur

Vi har böcker, film och CD-skivor för utlåning. Du hittar all litteratur och skivor i menyn Bibliotek.

Lokalkoll

Samlar in och redigerar information om kommande aktiviteter i örnsköldsviks kommun och gör detta i en tydlig och förenklad form.

Riksförbundet

Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna som finns bakom diagnoserna ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden.